1

در این ب​خش میتوانید مشخصات تمامی مدل های بابکت را مشاهده کنین

S محبوب ترین بابکت های سری

Bobcat S130

S130 بابکت 
محصول محبوب که بیشترین تعداد فروش در خاورمیانه را داشت 
این محصول نسبت به بابکت 250 و  300  کوچیکتر است

مشخصات و قیمت 

Bobcat S250

S250 بابکت 
دومین محصول محبوب که تعداد زیادی از آن در ایران وارد شده است و با توجه به ابعاد و قدرت پمپ 
از بهره وری خوبی بهره مند است 

مشخصات و قیمت 

Bobcat S300

S300 بابکت 
این دستگاه تا حدود زیادی شبیه به 
s250
است ولی با این تفاوت که ظرفیت این مدل افزایش پیدا کرده است 

مشخصات و قیمت