1
معرفی سری 
M
 بابکت

نزدیک به صحنه
 
اهداف اصلی: صدای مشتریان
  
نام جدید برای سری جدید بابکت
  
توانایی های بیشتر
  
بهبود دسترسی
  
دید بهتر از کابین
  
تعمیر و نگهداری ساده تر
  
بهبود دوام و قابل اطمینان
  
راحتی بیشتر اپراتور 
 

نیاز های بازار
پر کردن جای خالی

S630
شماره مدل
  
علامت حرف انگلیسی- S630 
S = SSL
T = CTL
A = AWS 

عدد اول– S630 

ابعاد پلتفرم 

عدد دوم– S630 

توانایی نصبی و ابعاد 

عدد سوم– S630 

افزونه ها

پشت دستگاه 
سپر سازه ای
کاهش اسیب های وارد به دستگاه افزایش طول عمر دستگاه

جعبه زنجیر 

زنجیر سنگین تر
Same than LF Bobcat SSL
سیستم هیدرولیک
افزایش 20 درصدی کشش 
ماشین قوی تر 
توانایی کندن عمیق تر
توانایی هول دادن بیشتر
 دو سرعته اپشنال 
تمرکز قدرت

موقعیت خنک کنندگی جدید

رادیاتور و خنک کن روغن 

افزایش 15 درصدی قدرت خنک ککندگی 

تمام الومینیومی ضد خوردگی 

35% Pivoting and locking device for an easy cleaning
سیستم فن هوشمند 

بهبود جعومتری فن 

دسترسی بهتر برای تعمیرات 

کاهش سر وصدا 

سرویس بهتر & دوام بیشتر

ظرفیت عملیات اسمی های جدید 
 (ROC)
S630
ROC 50%  989 Kg
S650
ROC 50%   1 220 Kg
T630
ROC 35%  1 012 Kg
T650
ROC 35%  1 166 Kg

مسیر جدید سیستم هیدرولیک
  
موقعیت داخلی
  
داخل بازو
  
100 درصد محافظت شده