1

S250 بابکت

بالا بردن بازوها در مسیر عمودی
بارهای سنگین به ارتفاع بالاتر 
بازوهای بالابر مسیر عمودی را برای مینی لودر بابکت 250  ساخته اند
ابزار عالی برای مشاغلی که نیاز به دسترسی و ارتفاع بالاتر دارند 
مسیر بالابر عمودی دسترسی بیشتری را در ارتفاع بالابر کامل نسبت به یک شعاع فراهم می کند
مسیر بالابر، بدون کاهش عملکرد. به همین دلیل است که مسیر بالابر عمودی
برای بارگیری کامیون های با اتفاع بالار را اسون تر میکند
طراحی مسیر عمودی نیز برای قرار دادن پالت‌ها ایده‌آل است - به‌ویژه زمانی که
آنها با مواد سنگین مانند آجر، بلوک یا خاک پر شده اند
 . قدرت مستقیم بالا یک امر طبیعی برای ​بابکت 250 است  ساخت و ساز، محوطه سازی، مهدکودک، بنایی، بتن، کشاورزی و  بسیاری از برنامه های کاربردی دیگر
بازوهای بالابر قدرتمند با مسیر عمودی که ارائه میدهد  . قدرت مستقیم و چشمگیر  و ظرفیت عملیاتی 2500 پوندی. با این نوع عضله، به راحتی می توانید  بارهای بزرگ را تحمل کند