1

S510 بابکت

بابکت
S510-S530-S550-S570-S590-T590 | لیست محصولات
نسل جدید...


قدرت در کنار راحتی

با لودرهای جدید بابکت، تفاوت را خواهید دید – و تفاوت بسیاری را در حین کار نیز تجربه خواهید کرد
آنها کابین کاملاً جدیدی دارند که قادر است راحتی شما را حفظ کرده و در کنار آن با قدرت فوقالعاده و عملکرد هیدرولیک، شما
را در بیشتر، سریعتر و بهتر کار کردن یاری دهد
بهترین، حالا بهتر از همیشه ظاهر میشود


کابین درجه یک برای راحتی بیشتر اپراتور

بابکت در حال حاضر بهترین کابینهای بازار را با بیشترین فضای کابین در
صنعت در اختیار دارد، ولی هنگامی که لودرهای خود را مجدداً مهندسی
کردیم، از این هم فراتر رفتیم. کابین جدید، با طراحی و تعیین وضعیت جدید
خود برای فراهمنمودن میدان دید بیشتر، در حال حاضر بهترین است.
بابکت فضای کابین را در حدود %10افزایش داده است – در این صورت، جای
بیشتری برای دستها، پاها، شانهها و سر شما وجود دارد. این کابین نه تنها
بزرگتر، بلکه آرامتر است. صدای داخل کابین بیش از %60کاهش یافته و در
محیط کار راحتی بیشتری برای شما فراهم مینماید


طراحی کابین مستقیم: طراحی جدید کابین مستقیم، محل اپراتور را به ضمیمه نزدیکتر کرده و نقطه قوت بهتری به محیط کار شما میبخشد

میدان دید بهتر: میدان دید در تمام جهت به طور قابل ملاحظهای افزایش یافته است
پنجرهی عقب %14و پنجرهی بالا %43بزرگتر شده است


 پیش به سوی مرحله ی بعد عملکرد فوق العاده
اگر به دنبال عملکرد عالی در مجموعه ی کوچکتری هستند، این لودر بهترین گزینه برای شماست. و ما ماشین را به هیدرولیکی %20 قویتر به منظور ارتقاء عملکرد ضمیمه مجهز کردهایم. ظرفیت بیشتر مخزن سوخت، روشنایی بیشتر و قدرتمندتر و بسیاری ویژگی های دیگر، زمان و زحمت شما را در انجام کار کاهش میدهد

دوام
لودرهای بابکت در تمام جهان به  دوام زیاد مشهورند. به واسطهی ساخت مناسب برای کار سنگین، حفاظت اجزاء و طراحی قابل توجه، لودر بابکت از سایر نمونه ها بهتر عمل کرده، زمان کار متوالی را افزایش داده، راحتی بیشتری فراهم کرده و در عین حال سرویس دهی برای آن سادهتر وسریعتر از سایر محصولات موجود است


تعمیرپذیری : سرویس
به دلیل دسترسی آسان به بخشهای رسیدگی روزمره، سرویس روزانه با سرعت و به راحتی صورت میگیرد. درب لولادار عقب و قرارگیری عرضی موتور، امکان تعمیر از یک طرف را فراهم مینماید. چرخش ماشین دسترسی آسان به 

هیدرولیک را امکانپذیر میسازد. تمام اینها به دسترسی بیسابقه به بخشهای تعمیر روزمره و بلندمدت منجر میشوند

کابین راحت 
به محض اینکه درب لودر جدید بابکت را باز میکنید – حتی پیش از اینکه چراغها را روشن کنید - تفاوت را میبینید. در این ماشین، ویژگیهای منحصر به فردی توجه شما را به خود جلب میکند

کابین تحت فشار (با فشار تنظیم شده) لودرهای بابکت با کابین محصور، بهترین محیط داخلی تحت فشار را دارند که آلودگی را به حداقل میرساند. یک طراحی جدید، از محکمبودن آببندی یکپارجه پیرامون درب کابین اطمینان حاصل کرده است. تنظیم فشار کابین محیط کار راحتتری را فراهم میکند

تنظیم بهتر صندلی: صندلی قابل تنظیم 5سانتیمتر حرکت بیشتر به جلو و عقب را برای تطبیق با اپراتورهای مختلف امکانپذیر میسازد
تعیین وضعیت دستهی انعطافپذیر
دسته روی ماشینهای مجهز به اس جی سی قرار داشته و با عقب و جلو شدن مستقل از صندلی، با تنظیمات دلخواه اپراتور تنظیم میشود

دسته های روی صندلی: در ماشینهای دارای کنترلهای دستهای قابل انتخاب دسته ها روی صندلی نصب شدهاند. با
بالا و پایین شدن صندلی معلق، دستهها با صندلی جابهجا میشوند. این امر حرکت و خستگی دست را کاهش میدهد

کار بی سروصدا
در لودرهای جدید و بی سروصداتر بابکت، سطح صدا پایینتر است. سطوح صدا برای کار لذتبخشتر و راحتتر، ارتباطات بهتر در محل کار، و بهرهوری بیشتر، بیش از %60کاهش یافته است. موتور جدید به نحوی نصب شده است که نویز و ارتعاش را ایزوله مینماید
پنجره های جانبی با امکان بازوبسته شدن آسان: به راحتی دستگیرهی پنجرهی جدید را بکشید و پنجرهی جانبی را با
پنج وضعیت قابل تثبیت پایین بیاورید. پنجره دقیقاً همانجایی که شما میخواهید میایستد و جریان هوای مطلوب را فراهم مینماید.
فضای بیشتر برای آرنج، نظافت آسانتر: پنجرهها در خارج از ساختار محافظ واژگونی قرار دارند که به این
ترتیب فضای بیشتری برای آرنج در کابین فراهم میکنند و نظافت سریع پنجره را امکانپذیر میسازند.
تعلیق بیشتر: بالا و پایین شدن صندلی در حدود %33افزایش یافته تا رانندگی نرمتر و راحتی بیشتری برای شما فراهم نماید.
پنل ابزار لوکس و تمام رنگی
این گزینهی هوشمندانهی بابکت به شما کمک میکند که از دزدی با استارت بدون کلید جلوگیری کنید و به واسطهی عملیات نظارتی و تعاملی، کار بهتری انجام دهید. یک صفحهی ال ای دی جدید تمام رنگی و 7اینچی ( 18سانتیمتری) با محتویات مجازی خوانا مشاهده و فهم سریع سطوح کار را برای شما امکانپذیر میسازد.
 بهره وری خود را کنترل کنید
ضمائمی با دستگاه کنترل ضمیمه ای سی دی جدید دارای موارد زیر هستند زمانسنج دارای حافظه در ای سی دی 
ساعتِ کار / دارای قابلیت تنظیم مجدد
 بخاری و کولر: کنترلهای بخاری و کولر برای راحتی و سهولت کار، در پایین و جلو قرار گرفتهاند. آنها همچنین دارای چراغ هستند – و میتوانید در شرایط تاریک هم تنظیمات دمای خود را به سرعت ببینید. پرههای مجرا، جریان هوا را به هر جایی که بخواهید هدایت میکنند اختیاری در مدل های خاص

رادیو و منبع تغذیهی 12ولتی: تمام لودرهای ما میتوانند به راحتی به یک رادیوی استریو مجهز شوند. رادیو دارای یک
جک ورودی صوتی (  ایو ایکس کمکی) است که برای پخش ام پی تری یا دستگاههای مشابه آماده است. و چون کابین شما، محل کارتان است، ما یک منبع تغذیهی 12ولتی برای شارژ کردن تلفن همراه، پخش ام پی تی ری یا تجهیزات دیگر برای شما نصب کرده ایم

کنترل آسان سرعت موتور: کنترل سرعت موتور در مقابل اپراتور، در گوشهی سمت راست کابین قرار دارد. به این ترتیب دسترسی و کنترل آن آسان است

 میدان دید وسیعتر: کلیدهای اپراتور در گوشهی کابین قرار دارند. این باعث میشود که کنترلهای مهم درست در مقابل شما قرار داشته باشد و پنجرهی بزرگتری در بالا برای تأمین میدان دید فوقالعاده برای بلندکردن بازوها برای شما فراهم میسازد

جمع آوری آسان وسایل
ظروف ذخیرهی جدید در سرتاسر ماشین قرار دارند. هر جا که میخواهید وسایلتان را قرار دهید – در سمت راست یا چپتان

بهره وری و حفاظت از عقب تا جلو
تنها فضای اپراتور نیست که ارتقا یافته است. کار، رسیدگی و تعمیر و طراحی ماشین نیز به شدت بهبود یافته
است و عملکرد فوقالعادهای را در یک مجموعهی کوچکتر فراهم نموده است. ویژگیهای جدید عمر دستگاه را
افزایش داده، زمان کار متوالی را طولانیتر کرده، و رسیدگی روزمره را آسانتر نموده است

هیدرولیک قویتر
سیستمهای هیدرولیک مجدداً مهندسی شده و باعث عملکرد بهتر در مقایسه با لودرهای بزرگتر شده است – کار
سریعتر و بهینهتری برای ارتقاء کلی عملکرد را امکانپذیر ساخته است. جریان استاندارد بالاتر در کنار استاندارد
پسفشار کمتر و فشار هیدرولیک بالا، به بهبود 20درصدی بازده هیدرولیک منجر میشود

نیروی کشنده ی بیشتر
لودرهای جدید دارای نیروی کشندهی بیشتری هستند. این بدین معناست که شما بیشتر از همیشه فشار وارد
میکنید و قویتر از همیشه حفر میکنید. هیدرولیک قویتر و نیروی کشندهی بهتر به زمان چرخهی سریعتر
منجر میگردد

کمربندهای بدون نیاز به تنظیم
در این لودرها، نیازی به هیچگونه تنظیمات کمربندی اعم از کمربندهای رانندگی و متغیر نیست

ظرفیت سرمایش بالاتر با نظافت راحت تر
سیستم سرمایش با مهندسی جدید، سرمایش بهینهتر با ظرفیت بالاتر را برای عملکرد بهتر و عمر طولانیتر ماشین
برای شما فراهم میکند. به علاوه، ویژگی دسترسی به نظافت نوسانی، رفع آلودگی و زباله را تسهیل کرده و از
بالاترین عملکرد سیستم سرمایش شما اطمینان حاصل میکند

ظرفیت بیشتر مخزن سوخت
بین دو سوختگیری متوالی، بیشتر رانندگی کنید و بهرهوری خود را افزایش دهید
 قفل ساده ی ماشین بدون اینکه به دنبال قفلهای دور از دسترس باشید، به سرعت لودر خود را قفل کنید. قفلهای جدید به راحتی در دسترس هستند
وزنه های تعادل آماده
لودرهای بابکت دارای سوراخهای آماده برای نصب وزنههای تعادل هستند و به این ترتیب قادر خواهید بود که
عملکرد بالابری را با ضمائم خاص ارتقاء دهید

چراغهای قوی
خروجی نور حالا بیش از %50افزایش یافته است. این سیستم روشنایی جدید، یک پرتو پرقدرت نور را ساتع
میکند که محیط کار وسیعتری را در مقابل ماشین روشن مینماید

درب حفاظت شدهی عقب
قسمت پایین عقب بدنه قدری از درب عقب جلوتر آمده است و از آن در برابر موانع، خراشها، و دستاندازها در
محیط کار محافظت مینماید

سر قابل تعویض شلنگ
وقتی ضمائم را تغییر میدهید، جابهجایی درست شلنگهای هیدرولیک برای محافظت بیشتر آسان خواهد بود

کوپلرهای سریع حفاظت شده
کوپلرهای سریع آزادسازی فشار یکپارچه، درست در مقابل صفحهی بازوی بالابر قرار دارند و هیچ شلنگی برای
آسیبدیدن ندارند. کوپلرها همچنین با یک محافظ که تا پیرامون کوپلر گسترده شده است، محافظت میشوند

بیشینه سازی زمان کار متوالی
هیچ تولیدکنندهی دیگری چنین ویژگیهای مطلوب کاری را برای طولانیکردن زمان کار طولانی در محل فراهم
نمیکند. ویژگیهایی نظیر توقف خودکار و حفاظت زمان خاموشی باتری، تشخیص آنی و اتصالات عایقبندیشده
حفاظت از زمان کار متوالی نه تنها به معنی کار بیشتر در محیط است، بلکه به واسطهی ارزش بالای فروش مجدد،
از سرمایهگذاری شما حفاظت مینماید

زنجیرهای بدون نیاز به تعمیر
زنجیرهای قدرتمند بابکت تنها زنجیرهای بدون نیاز به تعمیر در صنعت است که دارای طراحی پاپیونی، لولههای
ثابت محور، محورهای قویتر و یاتاقانهای کاملاً آببندیشده هستند. لودرهای بابکت دارای زنجیرهای بیضوی
مستحکم #80تحت فشار بدون اتصال اصلی، صفحات نازک اتصال جانبی و پینهای مقاومشده هستند.
این زنجیرها در مقایسه با نمونههای به کار رفته توسط سایر تولیدکنندهها %28مقاومتر هستند. نتیجه چیست؟
اینکه هیچوقت به تنظیم نیازی نیست

رسیدگی آسان، زمان خاموشی کوتاه
به حداقل رساندن زمان توقف کار، شما را به بالاترین بهرهوری میرساند. رسیدگی روزمره تفاوت زیادی ایجاد
میکند، به این ترتیب مطمئن میشویم که شما به اجزاء کلید هیدرولیک و هیدروستاتیک اصلی به راحتی
دسترسی خواهید داشت

تعلیق غلتک
گزینه ی تعلیق غلتک تمام استیل با دوام، رانندگی راحتتری را فراهم کرده و در مواد و شرایط دشوار مقاوم
است و به این ترتیب زمان کار متوالی را به حداکثر رسانده و تعمیرات پرهزینه را کاهش میدهد.
چرخدندهها و غلتکهای استیل مقاومسازیشده
غلتکهای سه فلنجی و چرخهای تک فلنجی، خرابی را به حداقل میرسانند. چرخهای تک فلنجی در برابر آلودگی
مقاومتر از چرخهای دو فلنجی هستند. غلتکها و چرخدندههای بابکت که به صورت دائمی آببندی و روغنکاری
شدهاند، به هیچ رسیدگی روزانهای نیاز ندارند.